DTP

 

Skład DTP czyli: opracowanie graficzne przetłumaczonych materiałów przeznaczonych do druku lub dystrybucji w postaci cyfrowej (wykorzystywane programy graficzne: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, PDF Expert, Recosoft ).