Tłumaczenia pisemne

 

Oferujemy tłumaczenia ze wszystkich dziedzin  i języków świata

 

Tłumaczenia branżowe

 

Tłumaczenia  specjalistyczne wymagają nie tylko przekładu , ale również znajomości  różnych dziedzin nauki, prawa, medycyny, farmacji, finansów, przemysłu, IT .U nas wykonywane są tłumaczenia  przez tłumaczy, którzy oprócz biegłej znajomości wybranego języka posiadają również doskonałą wiedzę z zakresu danej branży.

 

Tłumaczenie poświadczone

 

Tłumaczenie dokumentów urzędowych (certyfikatów, dyplomów, dokumentów tożsamości, dowodów rejestracyjnych, dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego itd.) przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

 

Edycja graficzna

 

Instrukcje obsługi, katalogi produktów, sprawozdania i raporty finansowe,  zawierające schematy z opisami, diagramy, wykresy to przykłady tekstów z bogatą grafiką.

Na życzenie Klienta oferujemy opracowanie elementów graficznych (wykresów, tabel, grafów, fotografii itp.), aby tłumaczenie zachowało pełną zgodność z oryginałem.