• +48 22 404 80 12
  • kontakt@expresstranslations.pl
  • Kameliowa 9, Warszawa

Tłumaczenia ustne konsekutywne    

Jest to tłumaczenie, w trakcie którego tłumacz przekazuje to co zostało powiedziane, gdy mówca skończył mówić, albo regularnie w trakcie przerw podczas wypowiedzi.

Jest to typowy rodzaj tłumaczenia wykorzystywany podczas spotkań w niewielkim gronie, negocjacji, rozmów handlowych , prezentacji, konferencji prasowych. Gdy nie występuje potrzeba wynajmu systemów do tłumaczenia symultanicznego tłumaczenia konsekutywne wykorzystywane są również do obsługi rozmów i spotkań o wysokiej randze. Najczęściej są to wizyty delegacji rządowych, ministerialnych, spotkania międzypaństwowe.

Tłumaczenia ustne symultaniczne    

Jest to tłumaczenie, obsługiwane przez zespół co najmniej dwóch tłumaczy (dla jednego języka obcego) w trakcie którego tłumacz przekazuje to co zostało powiedziane w tym samym czasie, tłumacząc w tempie przemawiania mówcy zajmując miejsce w kabinie,  przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu (mikrofony, słuchawki, itp.) przekazując treść wypowiedzi tak, że uczestnicy konferencji, np. delegacji z wielu różnych krajów, mogą słuchać jednego mówcy w tym samym czasie.

Najczęściej tłumaczenie symultaniczne wykorzystywane jest do obsługi językowej międzynarodowych konferencji, wielojęzycznych obrad, prestiżowych uroczystości, wideokonferencji itp.

Oferujemy również kompleksową obsługę konferencji i dostarczamy specjalistyczny sprzęt do tłumaczenia symultanicznego

Tłumaczenia szeptane     

Jest to tłumaczenie, w trakcie którego tłumacz przekazuje to co zostało powiedziane w tym samym czasie tłumacząc w tempie przemawiania mówcy indywidualnemu słuchaczowi.    

Tłumaczenie ustne przysięgłe   

Jest to forma tłumaczenia konsekutywnego, ale na spotkaniu potrzebna jest obecność  tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Tłumaczenia najczęściej wymagane przez Urzędy Stanu Cywilnego, Sądy lub tłumaczenia w Kancelariach Notarialnych.

Tłumacze ustni współpracujący z naszym biurem to wysokiej klasy specjaliści, tłumacze z wysoką kulturą osobistą. przygotowaniem merytorycznym oraz osoby ze znajomością protokołu dyplomatycznego.